Medlemskab
For at blive medlem i Lyngby Badminton Klub skal du oprette en profil.

Fast bane
Er det sådan at du ønsker at have en bane fast hver uge hvor du kan spille, med dine venner. Skal du efter du har oprettet en profil, vælge Baner i topmenuen, og derefter vælge den ledige bane der passer dig. Når du har betalt har du reserveret banen for den indeværende sæson (15. august til 15. maj).

Holdspil
Vil du spille på hold, bedes du efter at have oprettet en profil, kontakte enten kontoret eller evt. den givne udvalgsformand.

Regler
For at man har foretaget rettidig betaling af sit kontingent skal man ved holdtræning betale efter maksimalt to træninger. Ved fast bane skal man betale før man benytter denne.

Betaling af kontingent er bindende for hele sæsonen, og betalt kontingent refunderes ikke.
 
Brud på ovenstående regler vil medføre bortvisning. 

 
Priser
Fremgår af halplanen, eventuelle spørgsmål kan rettes til kontoret, eller den givne udvalgsformand.