RESPEKT, UDVIKLING OG SAMMENHOLDVærdierne er formuleret i triader, således at hver værdi har 3 underværdier og hver af disse har 3 eksempler på hvordan vi i LBK udlever disse værdier. Værdierne vil være synlige i klubmiljøet, på elektroniske medier.


RESPEKT 

Ydmyghed! Og det betyder for LBK, at… 
• Vi anerkender og accepterer hinanden trods forskelligheder 
• Vi træner både opad og nedad med respekt for hinanden 
• Vi har begge ben på jorden trods vores høje sportslige og udviklingsmæssige mål 

Ansvarlighed! Og det betyder for LBK, at… 
• Vi passer på de fysiske rammer omkring vores træning – hallen, lokaler, bolde mv. 
• Vi yder vores bedste på og uden for banen 
• Vi hjælper og passer på hinanden når der er brug for det 

Fairplay! Og det betyder for LBK, at… 
• Vi overholder spillereglerne og dømmer korrekt 
• Vi har en god og positiv/konstruktiv dialog med alle involverede 
• Vi opfører os ordentligt i både med- og modgang


SAMMENHOLD 

Venskaber! Og det betyder for LBK, at… 
• Vi hilser på hinanden, og byder nye ansigter velkommen 
• Vi prioriterer socialt samvær og arrangementer højt 
• Vi er åbne og interesserede i mennesket bag badmintonspilleren 

Frivillighed! Og det betyder for LBK, at… 
• Vi løfter i flok 
• Vi er initiativrige og tilbyder vores kompetencer proaktivt 
• Vi sætter pris på de frivilliges indsats 

Samarbejde! Og det betyder for LBK, at… 
• Vi er opmærksomme på hinandens behov 
• Vi hjælper hinanden på tværs af afdelinger og niveau 
• Vi holder vores aftaler og kommunikerer effektivt


UDVIKLING 

Kvalitet! Og det betyder for LBK, at… 
• Vi tager udgangspunkt i den enkelte 
• Vi prioriterer god træning og er attraktive for de bedste trænere 
• Vi sørger for de bedste fysiske og sociale rammer 

Engagement! Og det betyder for LBK, at… 
• Vi involverer os i klubbens aktiviteter og arrangementer 
• Vi deltager aktivt både på og uden for banen 
• Vi viser interesse i klubbens overordnede mål 

Målrettethed! Og det betyder for LBK, at… 
• Vi sætter sportslige mål, og gør os umage for at opfylde dem 
• Vi vægter klubbens og egne mål højt 
• Vi bidrager til opfyldelsen af hinandens mål