LBK’s værdier

LBK har vedtaget, at alle aktiviteter skal tage udgangspunkt i og måles på værdierneRESPEKT, UDVIKLING OG SAMMENHOLDVærdierne er formuleret i triader, således at hver værdi har 3 underværdier og hver af disse har 3 eksempler på hvordan vi i LBK udlever disse værdier. Værdierne vil være synlige i klubmiljøet, på elektroniske medier og vil blive italesat i forb