Fremtidens LBK 
– en klub med sjæl 


I sæsonerne 2016/2017 og 2017/2018 arbejdede et udvalg under bestyrelsen med deltagelse af repræsentanter fra alle klubbens afdelinger i dybden med LBK’s værdier og mål for fremtiden. Baggrunden for arbejdet var en ambition om at skabe en klub, der sportsligt som socialt er blandt de bedste i Danmark. Arbejdet har været en stor succes, og i 2022/2023 blev værdier og målsætninger endnu engang revideret, så de er up to date.

Resultatet af arbejdet er, at vi er tydelige i vores måde at leve, markere og eksponere vores værdier, samt en række projekter, der har bragt LBK op i den danske elite på ungdomssiden og veteransiden samt i sub-eliten på seniorsiden. Og dette er vel at mærke sket samtidig med at den sociale sammenhængskraft og klubånden er øget. Som nyt medlem i LBK skal du præsenteres for vores tanker, og vide at vi går meget op i vores ”RSU”: Respekt, Sammenhold, Udvikling. Læs med nedenfor. 

Velkommen med på rejsen! 

På bestyrelsens vegne 

Toke Hougaard,
Formand LBK 


LBK's formål 


Klubbens formål er, at udbrede interessen for og kendskabet til badminton, herunder at udvikle og motivere talentmassen blandt klubbens ungdomsmedlemmer til sportens fremme. 


LBK's mission 


Klubbusen mission er, at der spilles badminton i Lyngby omkring Engelsborghallen på et sportsligt højt niveau i alle aldre, hvor der også er plads til bredden.


LBK's vision 


Klubben vision er… 

  • at vores ungdoms-, senior- og veteranspillere ligger på elite niveau eller lige under, individuelt såvel som holdmæssigt 
  • at sikre yderligere baner til Engelsborghallen samt bedre faciliteter 
  • at kontor-, træner- og aktivitetsstab løbende øges for at støtte udviklingen 
  • at den frivillige organisation udvides for at skabe større engagement og fremdrift 
  • at den sociale sammenhængskraft i klubben passes og øges


LBK's værdier


RESPEKT, SAMMENHOLD OG UDVIKLING

Værdierne er formuleret i triader, således at hver værdi har 3 underværdier og hver af disse har 3 eksempler på hvordan vi i LBK udlever disse værdier. Værdierne vil være synlige i klubmiljøet og på elektroniske medier.


RESPEKT 
Ydmyghed! Og det betyder for LBK, at… 
• Vi anerkender og accepterer hinanden trods forskelligheder 
• Vi træner både opad og nedad med respekt for hinanden 
• Vi har begge ben på jorden trods vores høje sportslige og udviklingsmæssige mål 

Ansvarlighed! Og det betyder for LBK, at… 
• Vi passer på de fysiske rammer omkring vores træning – hallen, lokaler, bolde mv. 
• Vi yder vores bedste på og uden for banen 
• Vi hjælper og passer på hinanden når der er brug for det 

Fairplay! Og det betyder for LBK, at… 
• Vi overholder spillereglerne og dømmer korrekt 
• Vi har en god og positiv/konstruktiv dialog med alle involverede 
• Vi opfører os ordentligt i både med- og modgang


SAMMENHOLD 
Venskaber! Og det betyder for LBK, at… 
• Vi hilser på hinanden, og byder nye ansigter velkommen 
• Vi prioriterer socialt samvær og arrangementer højt 
• Vi er åbne og interesserede i mennesket bag badmintonspilleren 

Frivillighed! Og det betyder for LBK, at… 
• Vi løfter i flok 
• Vi er initiativrige og tilbyder vores kompetencer proaktivt 
• Vi sætter pris på de frivilliges indsats 

Samarbejde! Og det betyder for LBK, at… 
• Vi er opmærksomme på hinandens behov 
• Vi hjælper hinanden på tværs af afdelinger og niveau 
• Vi holder vores aftaler og kommunikerer effektivt


UDVIKLING 
Kvalitet! Og det betyder for LBK, at… 
• Vi tager udgangspunkt i den enkelte 
• Vi prioriterer god træning og er attraktive for de bedste trænere 
• Vi sørger for de bedste fysiske og sociale rammer 

Engagement! Og det betyder for LBK, at… 
• Vi involverer os i klubbens aktiviteter og arrangementer 
• Vi deltager aktivt både på og uden for banen 
• Vi viser interesse i klubbens overordnede mål 

Målrettethed! Og det betyder for LBK, at… 
• Vi sætter sportslige mål, og gør os umage for at opfylde dem 
• Vi vægter klubbens og egne mål højt 
• Vi bidrager til opfyldelsen af hinandens mål