Ungdomsafdelingen i LBK afholder 3-4 Arved Cup-turneringer i løbet af sæsonen.
 
Formålene med Arved Cup turneringerne er:
  • at motivere ikke-turnerings-/holdspillere til at spille kamp 
  • - Især i U13 og U15, hvor turneringen kun er for ikke-turnerings/holdspillere
  • at styrke kendskabet til hinanden og øge sammenholdet på tværs af årgange og træninger
  • at få mulighed for i kampsituationer at prøve de ting af, som der arbejdes med på træningerne
  • at rangere spillerne inden for årgangene
 Turneringerne afvikles i puljer inden for årgangene U9, U11, U13 og U15. I U9 og U11 blandes spillerne uanset, om de er turnerings-/holdspillere eller ej. Afhængigt af deltagerantal vil der ligeledes blive afviklet puljekampe inden for hhv. etterne, toerne og treerne i puljerne. Alle deltagere vil således være sikre på både at få nogle kampe mod spillere fra andre træninger samt mod mere jævnbyrdige spillere. Der spilles kun singler.
 
Da de fleste af spillerne ikke har erfaring med at spille badmintonkampe, vil de få hjælp af de mere rutinerede børn og voksne til at tælle. Det er børnene selv, der dømmer kampene, og man må under kampen hverken coache hinanden eller blive coachet af forældre eller trænere.
 
Der holdes én turnering i okt/nov, én i jan/feb og én i maj/jun måned. Udover disse 3 turneringer indgår klubmesterskaberne i april også i rangeringen.
 
Alle deltagere får point afhængigt af resultaterne. Pointene fra alle tre-fire Arved Cup's lægges sammen, og til det sidste Arved Cup i maj/jun måned vil der blive uddelt præmier til 1., 2. og 3. pladserne i de enkelte årgange. På finaledagen for Arved Cup plejer vi desuden at afslutte turneringen med at spise pizzaer sammen i det fri.
 
Ranglisten vil løbende efter Arved Cup-turneringerne blive vedligeholdt på opslagstavlen.
 
Man tilmelder sig til de enkelte Arved Cup-turneringer via LBK’s hjemmeside. Der sendes invitationer ud ca. 1 måned før turneringerne. Så snart datoerne er kendte, vil de fremgå af LBK’s aktivitetsplan for sæsonen.
 
Program for Arved Cup vil ligeledes blive slået op på LBK’s hjemmeside.